22.07.2013

Štampanje bar-kodova

Program Dolap ima mogućnost da korisnik za svaku vrstu dokumenta ili izveštaja dizajnira vlastiti šablon za štampanje. Štampanje preko šablona je u grafičkom režimu, što omogućava da šablon može da sadrži grafičke elemente, slike, uključujući logo ili memorandum firme, izbor bilo kog fonta koji postoji u sistemu uz izbor veličine i oblika slova, kao i štampanje u koloru. Pored ovoga, Dolap ima mogućnost generisanja bar-kodova, tako da u okviru šablona, korisnik može za svaki podatak da uključi mogućnost da se on štampa kao bar-kod: broj dokumenta, datum, šifra artikla itd. Program može da generiše bar-kodove sledećih simbologija:

Code 39
Code 128
EAN 13
EAN 8
UPC-A

Code 39 i Code 128 su bar-kodovi široke industrijske primene i koriste se za bar-kodiranje najrazličitijih podatka pošto su promenljive dužine. Prednost Code 39 je jednostavnost koda i pouzdana čitljivost na svim skenerima. Nedostatak je velika širina i kodiranje samo cifara i nekoliko interpunkcijskih znakova.
Code 128 je kompaktni bar-kod koji pored cifara i interpunkcijskih znakova može da kodira i sva slova engleskog alfabeta. Domaća slova, na žalost nisu podržana.
Ovi kodovi su pogodni za označavanje dokumentacije bar-kodom, što može biti od velike koristi ukoliko se koristi neki DMS (Document Management System) softver za upravljanje dokumentacijom.

Faktura sa bar-kodom


Bar-kodovi simbologije EAN 13, EAN 8 i UPC-A su isključivo za numeričko kodiranje fiksne dužine (13, 8 i 12 cifara) i predstavljaju, EAN 13 i EAN 8, evropski standard i UPC-A, američki standard za označavaj roba i usluga. Danas gotovo da nema proizvoda koji ih nema na sebi.
Program Dolap stiže sa nekoliko predloga šablona za štampanje etiketa za izlaganje cena u prodavnicama, izložbenom prostoru velikoprodaje i sl. U fajlu Standard.rpt koji se nalazi u folderu poslovne godine u okviru instalacije Dolapa (npr. C:\Dolap\2013) nalazi se predlog šablona za štampanje etikete koja pored osnovih podataka o artiklu sadrži i bar-kod koji se štampa na osnovu šifre artikla, a za koju je preporuka da bude EAN kod samog artikla. Štampanje bar-kod na etiketi pruža pogodnost upotrebe skenera i hand-held računara za izradu porudžbina, popisa, kontrole prijema i izdavanja robe itd. Naziv šablona je „Etiketa gondola 3 bar-kod“ i za štampanje mora da se zada minimalno tri artikla. U protivnom, etikete neće biti štampane.

Etikete robe sa bar-kodom


Šabloni koji stižu uz program Dolap u fajlu Standard.rpt nisu odmah spremni za upotrebu, tj. oni nisu deo programskog okruženja Dolapa. Razlog je što korisnik može da ih izmeni i prilagodi svojim potrebama, te da ne bi bili obrisani i vraćeni na originalni izgled instalacijom nove verzije programa. Stoga, potrebno je, nakon što se iz menija Izveštaji otvori izveštaj Štampanje etiketa i iz menija Uređivanje pokrene Uređivač šablona, zada komada za otvaranje postojećeg šablona. Iz dijaloga se zada komanda Učitaj iz fajla, navede se Windows Explorer na fajl Standard.rpt i učita neki od šablona za etikete koji se nalaze u njemu. Nakon toga šablon treba sačuvati kao novi. Tom prilikom treba dati naziv šablonu, koji može biti isti kao i originalni ili neki drugi po izboru korisnika. Nakon toga je šablon sastavni deo programskog okruženja. Može se zadati kao podrazumevani ili da se bira šablon neposredno pre štampanja ako ih ima više itd., prema potrebama korisnika.

U fajlu se nalazi i šablon za štampanje bar-kodova sa nazivom „EAN“ koji štampa samo bar-kodove EAN/UPC simobologije. Namena ovog šablona je štampanje labela na samolepljivom papiru za etiketiranje robe. Šifra artikla mora biti validan EAN ili UPC kod. Za štampanje se mora zadati minimalno četiri artikla jer se šablon sastoji iz četiri stubaca.

Bar-kodovi robe

Standardna instalacija Dolapa, koja sadrži sve ove šablone nalazi se na download stranici sajta. Sa sledećeg linka:

www.dolap.rs/dolap/dolap_demo_baza.exe

može se preuzeti demo baza podataka koja u sebi sadrži par desetina artikla sa validnim EAN kodom i spremna je za štampanje bar-kodova sa šablonom „EAN“ (štampa labele sa prethodne slike). Neophodno je da se nezavisno od demo baze instalira i program Dolap.
Nakon instaliranja, najjednostavniji i najbrži način da se štampaju labele je da se umesto otvaranja prozora Štampanje etiketa iz menija Izveštaji i ručnog unosa jednog po jednog artikla, otvori evidencija roba iz menija Evidencije, zada prikaz svih artikala, zatim da se selektuje određeni broj artikla u listi (minimum 4) i desnim klikom zada komada Pošalji u štampanje etiketa. Nakon toga se zada komanda za štampanje.
Program zahteva Windows XP SP3 ili noviji Windows operativni sistem.
Korisnici koji već imaju instaliran Dolap ne treba da instaliraju ovu demo verziju baze jer šablon već stiže sa standardnom instalacijom, dok instalacijom demo baze u folder radne baze dovodi do gubitka podataka njihovom zamenom demo podacima.

Detaljne informacije o načinu umetanja bar-kodova u šablone za štampanje i uopšte o radu sa šablonima date su u korisničkom uputstvu (Help sistem) koji stiže sa programom, a mogu se pogledati i u online uputstvu.

  
Postavljeno: 22.07.2013 - 17:08


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.