Nova fiskalizacija

Elektronska fiskalizacija podrazumeva prestanak upotrebe uređaja koji se fiskalizuju od strane poreskog inspektora. Na njihovo mesto dolaze obični štampači bilo kog proizvođača, koji se upotrebljavaju bez ikakve intervencije na njima, što znači da time prestaje i obaveza godišnjeg tehničkog pregleda fiskalnog uređaja.
Nova fiskalizacija funkcioniše tako što se fiskalizuje svaki račun, koji se pre štampanja putem interneta pošalje na servere Poreske uprave, a zatim vrati sa verifikacionim kodom ili linkom na koji potrošač može da se uveri da je račun validan. Alternativno, račun se može fiskalizovati na lokalnom uređaju ili programu, koji je odobren od strane PU, a čija se verodostojnost potvrđuje sertifikatom koji izdaje PU.
Obaveza je, sem za web prodavnice, da se u prodajnom objektu ima makar jedan uređaj za fiskalizaciju, kako bi se ona nesmetano obavljala u slučaju prekida internet veze, jer usled nemogućnosti da se račun fiskalizuje, bilo online ili lokalno, Zakon izričito zabranjuje izdavanje računa.

PC kasa verzija 2.0

PC kasa, maloprodajni modul Dolapa, je izdat u verziji 2.0 sa funkcijama elektronske fiskalizacije, dok je podrška za fiskalne uređaje ukinuta. Kasa je zadržala, u meri u kojoj je to bilo moguće, korisnički interfejs i način rada iz prethodnih verzija.

Nova PC kasa omogućava:

Nova fiskalizacija podrazumeva sertifikaciju uređaja i softvera od strane Poreske uprave. PC kasa je sertifikovana pod brojem 692 i odobrena od strane PU rešenjem broj: 000-092-00-00504/2022-0000.

PC Kasa uputstvo
PC Kasa uputstvo za instalaciju

Potrebno je da obezbediti sertifikate na smart kartici za svaki LPFR. Opciono, ali preporučljivo, je obezbediti dodatni sertifikat u fajlu za svaku kasu. Ovaj sertifikat omogućava online fiskalizaciju na serverima PU. Time se dobija mogućnost i lokalne i online fiskalizacije, što smanjuje mogućnost zastoja u izdavanju računa usled nekog kvara. Sertifikate PU izdaje besplatno. Zahtev se podnosi elektronski. Na ovom linku je uputstvo za podnošenje zahteva.