Istorija izmena u programu Dolap

 1. v0.958 (30.8.2023)
  1. Ispravljena je greška kod knjiženja izvoda uneta u v0.957.
 2. v0.957 (29.8.2023)
  1. Dodat je unos i slanje GLN broja na sef. Potrebno je da se u podacima kupca unese oznaka da je GLN broj potreban.
 3. v0.956 (1.3.2023)
  1. Interna verzija. Usklađivanje sa novim C++ standardima.
 4. v0.955 (25.2.2023)
  1. U slučaju da su datum izdavanja računa i datum prometa jednaki, na SEF se za datum obračuna PDV šalje datum prometa.
 5. v0.954 (16.2.2023)
  1. Greškom je bio isključen horizontalni scroll na poljima obrasca što je onemogućavalo unos dužih formula.
 6. v0.953 (16.2.2023)
  1. Automatski nalog, koji je ručno proknjižen zbog neslaganja, može se povezati sa izvornim dokumentom.
  2. U specifikaciji kalkulacija je dodata kolona sa brojem naloga za knjiženje.
  3. Dodata je komanda u kontekstnom meniju specifikacije kalkulacija za otvaranje naloga za knjiženje.
  4. Red za iznosom nula se ne knjiži u automatskom nalogu.
  5. U izboru polja za iznos knjiženja u okviru obrasca naloga za knjiženje dodato je polje sa iznosom neslaganja naloga sa ciljem da se knjiži na nekom kontu, npr. razlike u ceni. Treba ga koristiti u poslednjem redu obrasca jer dobija vrednost neslaganja u trenutku njegovog korišćenja. U cilju ograničavanja maksimalne apsolutne vrednosti neslaganja koje sme da se proknjiži, koristiti formulu sa logičkim izračunavanjem koja vraća nulu ako je ograničenje premašeno. Više o formulama nađite u sistemu za pomoć programa Dolap.
 7. v0.952 (4.2.2023)
  1. U zaglavlju računa je dodato polje datuma prometa. Na SEF se za datum obračuna PDV šalje stariji od ova dva datuma.
 8. v0.951 (29.1.2023)
  1. Dodat je JBKJS u evidenciju komitenata.
  2. Listi komitenta su dodate kolone broja i datuma ugovora sa kupcem i kolona JBKJS.
  3. Prilikom slanja u SEF, ukoliko kupac ima unet JBKJS, dodato je kontrolno pitanje da li se račun šalje u CRF.
  4. U zaglavlje kalkulacije su dodata polja za poseban unos PDV po opštoj i posebnoj stopi sa fakture dobavljača. Polja su dodata u obrazac automatskih naloga za knjiženje u glavnu knjigu.
  5. Kalkulacija je tražila da se sačuvaju unete izmene i kada one nisu unete. Greška je ispravljena.
 9. v0.950 (15.1.2023)
  1. Podacima kupca je dodat broj ugovora koji se šalje na SEF. Podatak je dodat kao polje u dizajnu šablona.
  2. Ukoliko je prodaja putem ugovornih cena, pre slanja na SEF otvara se dijalog sa dodatim poljima koja se šalju na SEF – broj porudžbenice, broj tendera itd.
 10. v0.949 (8.1.2023)
  1. U listi komitenata je dodata kolona Matični broj.
  2. Dodato je pretraživanje komitenata po matičnom broju.
  3. Ispravljena je greška kod listanja robe.
 11. v0.948 (4.1.2023)
  1. Program nije odlagao XML fakture za SEF na dobroj putanji. Greška je ispravljena.
  2. Matični broj kupca je dodat kao polje u editoru šablona. Potrebno je da se ručno doda u postojeće šablone.
  3. Primerima šablona za štampanje faktura dodato je polje matičnog broja kupca.
  4. Dodat je matični broj kupca kod štampanja računa, predračuna i otpremnice ugrađenom formom.
 12. v0.947 (3.1.2023)
  1. Dodato je importovanje XML računa sa SEF-a.
 13. v0.946 (28.12.2022)
  1. U okviru instalacije Dolapa dodata je instalacija programa eFakture Link RS koji se opciono instalira i čija je namena razmena podataka sa sistemom elektronskih faktura.
  2. Dodata je mogućnost slanja računa i PDF priloga u SEF.
  3. Dodata je mogućnost štampanja otpremnica iz dokumenta računa.
  4. Kako bi se obezbedila jedinstvena oznaka dokumenta, izmenjen je način numerisanja računa.
 14. v0.945 (13.05.2022)
  1. U verziji 0.942 je uneta greška koja je onemogućavala izbor opsega stranica za štampanje. Greška je ispravljena.
  2. Izveštaj PDV u kasa računima je korigovan u skladu sa novim tipovima računa. Ispravljen podatak kolone datuma računa.
 15. v0.944 (07.05.2022)
  1. U podešavanjima kase je dodato mapiranje sredstava plaćanja za svako stvarno sredstvo plaćanja. Na kasi se unose stvarna sredstva plaćanja (ček, kartica, instant), a računi se fiskalizuju sa sredstvima plaćanja koja su uneta kroz ovo podešavanje.
 16. v0.943 (03.05.2022)
  1. Obračunu pazara sa PC kasa dodate su kolone za obračun PDV i osnovice za PDV.
  2. Ispravljena je greška lošeg štampanja korišćenjem šablona.
  3. Ispravljana je greška kod repariranja računa – promenjen folder za fajlove sa kase. Potrebna je verzija PC kase build veći od 027.
  4. Program je krahirao kod izbora podešavanja tipa poslovnog objekta. Greška je otklonjena.
  5. Ispravljena je greška u vezi automatskog startovanja replikacije iz komandne linije.
 17. v0.942 (25.04.2022)
  1. Dokument kasa računa i izveštaji o prodaji na kasi su izmenjeni u skladu sa novom fiskalizacijom.
  2. U podešavanjima kase dodat je izbor koje će sredstvo plaćanja biti korišćeno kod prodaje preko potrošačke kartice.
  3. U podacima potrošača, polju „magnetna kartica“ promenjena je namena i unosi se ID potrošača, tako da kasir ne mora da ga unosi. Format podatka je šifra:ID, npr. 10:123456789.
 18. v0.941 (17.07.2021)
  1. Dodata je opcija da se ne zapisuje automatsko popdv knjiženje po kasa računima.
  2. Ispravljena je grešaka kod brisanja popdv knjiženja prilikom brisanja dokumenta.
  3. Povratnice kupaca su dodate u replikaciju.
  4. Opisi popdv se drže u memoriji nakon prvog učitavanja u cilju povećanja brzine rada sa popdv knjiženjima.
  5. Ispravljena je greška u prikazu žurnala izmena dokumenta – uvek je prikazivao sve dokumente bez obzira na izabrani opseg. Ubrzan je ispis.
  6. Ispravljena je greška u prikazu žurnala izmena robe – nije radio za ve vrste promena.
  7. Ispravljana je greška kod ažuriranja kartica komitenata u vezi povratnica kupaca.
  8. Ispravljena je greška kod pogrešnog vezivanja alijasa za šifru dobavljača.U kalkulaciji je poboljšano razrešenje alijasa kada je uneta šifra dobavljača – nepotrebno je traženo razrešenje od korisnika.
 19. v0.940 (29.01.2019)
  1. Uneta je greška u razvrstanje PDV na štampanoj kalkulaciji – vrednosti su bile pomerene jednu kolonu ulevo. Greška je ispravljena.
  2. Podaci automatske prenosnice po kalkulaciji sada su dostupni kroz obrazac naloga glavne knjige po kalkulaciji, čime je omogućeno da se interni prenos proknjiži jednim nalogom.
  3. Poboljšana je logika provere podataka prilikom knjiženja automatskog naloga. Promenom načina zaokurživanja prodajnog PDV smanjena je mogućnost pojave neusaglašenih naloga za jednu ili dve pare.
  4. Kod kalkulacije koja je označena da nema automatski nalog za knjiženje sada na mestu broja naloga piše: nema.
  5. Kalkulaciji koja je greškom označena da nema nalog može da se ukloni ova oznaka klikom na dugme za otvaranje naloga iz same kalkulacije.
 20. v0.939 (27.01.2019)
  1. Poboljšano je prepoznavanje numerika prilikom importovanja podataka. U nekim slučajevima kolona sa brojevima je pogrešno označavana kao tekstualna.
  2. Dodat je dnevnik glavne knjige.
  3. Dodato je opciono štampanje prodajnog PDV na kalkulaciji kada PDV nije sadržan u cenama.
  4. Ispravljeno je automatsko knjiženje popdv po povratnici dobavljaču na pogrešno polje 3.6 umesto 8a.5.
  5. Popdv po povratnici dobavljaču nije bio tačan za iznos rabata za koji nije umanjivana osnovica. Greška je ispravljena.
  6. Uklonjena je greška zbog koje je program povremeno krahirao kada se otvori jezičak Uslovi prodaje u narudžbenici.
  7. Dodato je automatsko knjiženje popdv u dokument povratnice kupca.
  8. Specifikaciji povratnica kupaca dodata je kolona sa popdv informacijom.
  9. Uklonjeno je suvišno pitanje da se sačuvaju unete izmene kod brisanja povratnica kupaca i povratnica dobavljaču.
  10. U formi za unos stavke kalkulacije dodato je polje neto marže.
  11. Dodati su obrasci naloga glavne knjige na osnovu kojih se automatski knjiže nalozi prilikom knjiženja dokumenta. U tekućoj verziji izrada obrasca i automatsko knjiženje je podržano samo za kalkulacije. Uputstvo za izradu obrazaca je dato u sistemu pomoći.
  12. U osnovim podešavanjima poslovnog objekta dodat je broj objekta kojeg korisnik ručno unosi, a koji se koristi za generisanje broja konta kod automatskog knjiženja naloga u situaciji da interni broj objekta nije adekvatan za ovu primenu.
 21. v0.938 (15.10.2018)
  1. Ispravljena je greška kod obnove dijaloga nakon brisanja popdv knjiženja zbog čega je program pucao.
  2. Povećana je brzina je importovanja kasa računa kod replikacije.
  3. Ispravljena je greška zbog koje se nisu pojavljivale popdv oznake u knjizi zaduženja kupaca.
  4. Ispravljena je greška kod automatskog brisanja popdv usled promene PDV uslova, a kada postoji dodatno, ručno uneto popdv knjiženje.
  5. Dodato je popdv knjiženje u zaglavlje kalkulacije. Na korisniku je izbor da li će popdv knjižiti kroz kalkulaciju ili zaduženja kalkulacije. Mogu se kombinovati.
  6. Dodato je opciono automatsko knjiženje popdv po kalkulaciji pod uslovom da se sračunati prethodni popdv slaže s fakturom. Opcija je inicijalno isključena i nalazi se u podešavanjima kalkulacije. Podešava se posebno za svaki poslovni objekat.
  7. Dodato je automatsko knjiženje popdv u dokument povratnice dobavljaču.
  8. Specifikacijama kalkulacija i povratnica dobavljaču dodate su kolone sa popdv informacijom.
 22. v0.937 (14.09.2018)
  1. Održavanje pronalazi i briše prazna (neispravna) popdv knjiženja.
  2. Ispravljena je greška kod dodavanja šifre kupca u kasa račun zbog koje je dolazilo do dupliranja zaduženja kupca.
  3. Meniji se nisu pravilno osvežavali kod prelaska iz objekta u objekat istog tipa, gde jedan ima kasu u sistemu, a drugi nema. Greška je ispravljena.
  4. Greška kod uzastopnog knjiženja zaduženja na karticu komitenta, gde je kod novog zaduženja zadržavano prethodno popdv knjiženje je ispravljena.
  5. Greške kod knjiženja popdv kroz zaduženja kalkulacije, koje su nastale iz razloga što su ova zaduženja privremena do knjiženja kalkulacije, su ispravljane tako što su sada i popdv knjiženja privremena.
  6. Uklonjen je višak polja za unos podataka koja su se pojavljivala kod knjiženja za nekoliko popdv tačaka.
  7. Dodato je automatsko popdv knjiženje u otpis ukoliko otpis nije u okviru normativa. Popdv knjiženje se briše kod sledećeg upisa dokumenta ako se označi da je u okviru normativa.
  8. Ispravljena je greška zbog koje je program pucao kada se u predračunu izaberu uslovi prodaje, a koja je nastala je usled uvođenja popdv u račun, s kojim predračun deli jedan deo programskog koda.
  9. Popdv dnevnik sada sadrži više informacija i otklonjene su greške kod direktnog otvaranja dokumenta po kojima je nastalo popdv knjiženje.
  10. Dodata su pomoćna popdv polja koja nisu propisana pravilnikom, a koja se odnose na korekcije ukupnih vrednosti u poljima: 6.4, 8e.1, 8e.2, 9a.1, 9a.2 i 9a.3. Sva pomoćna polja se nalaze u novom poglavlju 12 i svojim ukupnim vrednostima vrše umanjenje ukupnih vrednost polja za koja su vezana.
  11. Dodata je kolona sa informacijom o popdv knjiženju u knjigu zaduženja dobavljača, knjigu zaduženja kupaca, dnevnik izvoda i specifikacije računa, kasa računa i otpisa.
  12. Poboljšana je kompatibilnost sa Windows XP zbog čega su morali da se uklone vizuelni elementi koji se tiču elevated režima rada novijih Windows operativnih sistema, a koji ne utiču na funkcionalnost programa, već su samo informativne prirode.
 23. v0.936 (14.08.2018)
  1. Ispravka bagova iz prethodne verzije – program je izgrađen sa starim Platform Toolset-om v140_xp nakon što su uočene brojne nepravilnosti u dijalozima programa izgrađenog sa novim v141_xp.
 24. v0.935 (12.08.2018)
  1. Repariranje kasa računa rešava dodatne probleme sa bazom podataka.
  2. Dodata je automatska replikacija podataka.
  3. Dodati su POPDV evidencija i POPDV izveštaj.
  4. Ispravljen je bug u indeksiranju izvoda. Nakon brisanja izvoda nije bilo moguće da se evidentira izvod pod istim brojem - javljao je da izvod već postoji.
  5. Dodat je dnevnik POPDV knjiženja iz koga se direktno otvaraju dokumenti na osnovu koji je nastalo POPDV knjiženje.
  6. Dodata je mogućnost otvaranja POPDV dnevnika iz POPDV izveštaja, kada se u dnevniku prikazuje lista knjiženja samo na odabranom POPDV polju.
  7. Nova verzija kase koja knjiži u POPODV evidenciji Dolapa osnovicu i PDV po svakom kasa računu.
 25. v0.934 (10.01.2016)
  1. Knjiga KEPU je izmenjena u knjigu KEP.
  2. Ispravljen je bug kod importovanja CSV fajlova i lepljenja podataka – u retkim slučajevima podaci u nekoj koloni nisu bili dobro prepoznati.
  3. Unapređena je detekcija da li importovani CSV fajl sadrži naslov ili ne i poboljšano je prepoznavanje tipova podataka.
  4. Ispravljeno je pogrešno ažuriranje menija kod promene poslovnog objekta.
  5. Podmeni glavne knjige je prebačen u glavni meni i pojavljuje se samo ako je preduzeće označeno za knjiženje po sistemu dvojnog knjigovodstva.
  6. Ispravljen je bug u prozoru izveštaja obrade - nije zatvarao prozor pritiskom na ESC.
  7. Tabeli kontnog plana dodate su dve, inicijalno sakrivene kolone: puni naziv konta i oznaka da li je konto dugovni.
  8. Dodato je importovanje kontnog plana iz CSV fajla i lepljenjem sa Clipboard-a.
  9. Ispravljena je greška koja je onemogućavala brisanje konta iako nema prometa na njemu.
  10. Robne lokacije se nisu prenosile kroz replikaciju podataka.
  11. Ubrzano je kopiranje fajlova replikacije jer se ne pojavljuju fajlovi za evidencije koje nisu imale promene.
  12. Onemogućeno je da proknjiženi popis replikacijom vrati status u neknjižen ako su unete izmene u popis u udaljenom objektu.
 26. v0.933 (neobjavljena verzija)
  1. v0.932 (10.01.2014)
   1. Unapređena je logika starter programa Dolapa kod povezivanja i kopiranja baza i u situaciji kada je baza nedostupna preko mreže.
   2. U mrežnom okruženju nakon otvaranja nove poslovne godine nije neophodna instalacija programa za novu godinu na radnim stanica. Starter će ponuditi kopiranje programa iz prethodne godine.
   3. Dodat je sistem pomoći Dolap starter programu (glavni razlog izdavanja nove verzije).
   4. Ispravljena je greška kod repariranja kasa računa – u nekim situacijama je dolazilo do gubljenja podatka o broju kasa isečka.
   5. Računu i predračunu su dodate (skrivene) kolone vrednosti robe, vrednost usluga i njihovog zbira. Uređivaču šablona su dodata polja ukupnih vrednosti ovih kolona.
   6. Polja komitenata, osim napomena, koja su nedostajala u uređivaču šablona su dodata za sve vrste dokumenata u kojima se pojavljuje komitent.
   7. Predikcija trajanja zaliha robe je u nekim situacijama javljala grešku da je parametar van opsega. Greška je ispravljena.
   8. Predikcija trajanja zaliha može da se preko filtera objekata posmatra za sve ili za izabrane poslovne objekte. U izveštaj je dodata nova kolona koja sadrži prosek na nivou celokupnog perioda bez obzira na broj dana sa zalihom i bez zalihe.
  2. v0.931 (23.12.2013)
   1. Promenjen je način instalacije programa – program se instalira na svaki računar u mrežnom okruženju. Razdvojena je instalacija izvršnih datoteka i baze podataka. Samo se na serveru instaliraju program i baza podataka, dok se na ostalim računarima instalira samo program. Ovim se postiže brže pokretanje programa jer se startuje sa lokalnog računara. Sistem pomoći se sada pokreće sa lokalnog računara, čime se prevazilazi sigurnosna zabrana otvaranja help fajlova u mreži, a što je imalo za rezultat da sistem pomoći ne radi na radnim stanicama.
   2. Program Dolap više nema hardkodovanu poslovnu godinu, tj. ista se verzija programa može koristiti neograničeno. Starter programa (DoLncr.exe) sada ima mogućnost kreiranja nove poslovne godine sa istom, već instaliranom verzijom programa Dolap.
   3. Instalacija programa sada može da ponudi instaliranje iste verzije programa i u prethodnoj poslovnoj godini, pošto program Dolap više nije vezan za poslovnu godinu.
   4. Starter (DoLncr.exe) programa Dolap je gotovo u celosti ponovo napisan i dodata je mogućnost upravljanja bazama podataka. Pošto se Dolap instalira na lokalni računar, ista instalacija se može koristiti za pristup više baza podatka – lokalnih, pristup serveru kroz mrežu ili internet. Pored izbora poslovne godine sada se zadaje i izbor baze za koju se program pokreće. Takođe omogućava izradu i brisanje kopija postojećih baza, povezivanje sa postojećim bazama, kao i kreiranje nove poslovne godine u okviru izabrane baze podataka.
  3. v0.930 (9.11.2013)
   1. Ispravljeni su bug-ovi iz prethodne verzije:
    • Specifikacija računa je povremeno pucala.
    • Ubrzano je pretraživanje robe kada se izabere „samo u poslovnom objektu“.
    • Rešena je nekompatibilnost sačuvanih svojstava kolona tabela sa prethodnim verzijama Dolapa (2012) izdvajanjem u zasebne ključeve u registri bazi.
    • Pogrešna selekcija reda nakon brisanja stavke dokumenta.
   2. Filter objekata (istovremeni prikaz podataka iz više poslovnih objekta) primenjen je na:
    • PDV izveštaj – Izlazni računi.
    • PDV izveštaj – Ulazni računi za robu.
    • PDV izveštaj – PDV u kasa računima.
    • Promet robe (bez dodavanja dinamičkih kolona po objektima – ukupni promet se prikazuje u postojećim kolonama).
   3. Dodata je mogućnost bojenja svakog drugog reda tabela u cilju povećanja preglednosti. Može se isključiti iz podešavanja programa.
  4. v0.929 (3.11.2013)
   1. Dodata je mogućnost mapiranja i importovanja podataka iz drugih programa koji se lepe (paste) u Dolap, tj. omogućeno je mapiranje podataka na clipboard-u.
   2. Poboljšano je prepoznavanje podataka iz CSV fajlova koji nisu formatirani po standardu, tj. učitavaju se i CSV fajlovi kod kojih nisu zaštićena polja koja sadrže znakove navodnika.
   3. Importovanju robe dodata je opciona mogućnost identifikacije postojećih artikla po alijasu šifre.
   4. Veći broj pitanja i obaveštenja koje program izbacuje sada se mogu isključiti. Dodat je taster u podešavanjima programa za njihovo ponovno aktiviranje.
   5. Dodato je podešavanje zvučnog oglašavanja samo kod procesa koju traju duže od zadatog vremena. Inicijalna vrednost je 20 sekundi. Kod procesa koji traju kraće od 1,5 sekunde, a kod kojih je rezultat izvršenja vidljiv (slanje, lepljenje i importovanje podataka), dijalog sa progres barom se neće ni pojaviti.
   6. Ispravljena je greška kod reindeksiranja narudžbenica.
   7. Ispravljena je greška kod zadavanja svih održavanja. Ukoliko nema ni jedne finansijske promene na kontima, preostala održavanja se nisu izvršavala.
   8. Održavanje programa – ažuriranje tekućih računa je višestruko ubrzano.
   9. Ispravljena je greška kod listanja artikala koji su pakovanje drugog artikla. Pakovanja se nisu prikazivala ili su prikazivana pogrešna.
   10. U lager listi je dodata kolona sa oznakom artikala koji su pakovanje drugom artiklu. Njihovi redovi u lager listi su dodatno označeni bojom.
   11. Dodate su opcije u pretraživaču robe da se ne prikazuju artikli koji nemaju zalihu i artikli koji su pakovanja drugih artikala.
   12. Dodat je panel Filter objekata za simultani prikaz podataka iz više poslovnih objekata. Trenutno je primenjen u lager listi robe, prometu robe po dokumentima i specifikacijama robnih dokumenata.
   13. Ispravljena je greška kod brisanja stavki iz tabele na kojoj je postavljen filter.
   14. Štampanju etiketa robe dodata je mogućnost unosa broja ponavljanja za štampanje više etiketa istog artikla.
   15. Dodata je mogućnost uređivanja lager liste robe, tj. mogućnost dodavanja i brisanja stavki sa ciljem pripreme liste za slanje ili kopiranje u dokumente ili izveštaje.
  5. v0.928 (13.10.2013)
   1. Dodata je mogućnost lepljenja (paste) tabelarnih podataka u robne dokumente sem povratnica. Podaci mogu da se kopiraju samo iz Dolapa. Podaci mogu da potiču iz bilo koje tabele.
   2. Dodata je mogućnost importovanja podataka iz CSV fajlova. Za otvaranje fajlova dodata je komanda Import podataka u meniju Datoteka. Fajlovi se mogu otvoriti i njihovim prevlačenjem u Dolap. Komanda je dostupna u većem broju tabela. http://www.dolap.rs/hlp/import-podataka.htm.
   3. Pretraživaču robe je dodata opcija pretraživanja robe samo u tekućem poslovnom objektu.
   4. Lager lista je dopunjena dvema (inicijalno skrivenim) kolonama sa podacima osnovne ISO jedinice mere artikla i količine ove jedinice po komadu.
   5. Dodato je označavanje redova kalkulacije kod kojih je neto razlika manja od zadatog procenta iz podešavanja programa. Podešavanje je lokalno za svakog Windows korisnika i zasebno za svaki poslovni objekat.
   6. Ispravljen je bug u vezi pogrešnog prikaza redova tabele nakon brisanja svih redova ako tabala sadrži korisničke kolone.
   7. U nekim situacijama nakon brisanja svih redova tabele, promenom aktivne tabele i nakon povratka i klikom u praznu tabelu, dešavalo se je da program pukne. Greška je otklonjena.
   8. Povećan je broj grešaka u bazi koje održavanje baze robe i održavanje kartica komitenata pronalaze i ispravljaju.
  6. v0.927 (21.7.2013)
   1. Prilikom reindeksiranja baze robe objekta sada se radi i korekcija internih linkova ako ima grešaka u bazi.
   2. Nije bilo moguće štampanje prijemnog lista komisione robe preko ugrađene forme. Greška je ispravljena.
   3. Dodata je provera ispravnosti unetih EAN bar-kodova. Opcija inicijalno nije aktivna. Potrebno je da se uključi kroz podešavanja programa http://www.dolap.rs/hlp/podesavanje-robe.htm.
   4. Uklonjeni su bagovi iz uređivača šablona – kod promene jedinice mere nisu se odmah konvertovale vrednosti, u listi za izbor tipa linije nije prikazivan naziv, zumiranje nije bilo konzistentno po Y osi, prilikom zatvaranja nesačuvanog šablona kod ponude da se sačuva, ako se potvrdi, dolazilo je do pristupa „tuđoj“ memoriji što je najčešće završavalo pucanjem programa ili drugim neregularnostima u radu.
   5. Kolona tabele u šablonima sada može da sadrži sliku.
   6. Elementi šablona polje i natpis, kao i kolona tabele koja sadrži polje ili natpis mogu da se štampaju kao bar-kod. Podržane su sledeće simbologije: Code 39, Code 128, EAN-13, EAN-8 i UPC-A. http://www.dolap.rs/hlp/stampanje-bar-koda.htm
   7. Štampanje preko šablona i uređivanje šablona je sada moguće i na računarima koji su lokalizovani na američke standarde.
   8. Dodata je mogućnost modifikovanja sadržaja polja prilikom štampanja preko šablona.
   9. Dodat je šablon „Etiketa gondola 3 bar-kod“ za štampanje tri etikete cena robe u jednom redu papira. Štampaju se i cene za osnovnu jedinicu mere i bar-kod na osnovu šifre robe. Za štampanje zadati minimum tri artikla.
   10. Dodat je šablon „EAN“ za štampanje četiri bar-koda EAN13/EAN8/UPC-A u jednom redu papira. Za štampanje zadati minimum četiri artikla.
   11. Ispravljena je greška koja se je javljala kod štampanja predračuna preko ugrađene forme.
  7. v0.926 (9.6.2013)
   1. Nije bio moguć unos zaduženja komitenata iz knjige ostalih ulaznih računa. Greška je ispravljena.
   2. Program je pucao kada se filtrira tabela po nazivu komitenta i pri tome se komitent izabere iz pretraživača, a polje naziva komitenta je popunjeno sa maksimalnih 30 znakova. Greška je ispravljena.
   3. Ispravljena je greška uneta u prethodnoj verziji – korisnički definisane kolone se nisu prikazivale u nekim tabelama.
   4. Vrednost zaliha pre zadatog perioda u izveštaju o prometu robe nije uvek bila tačna. Greška je ispravljena.
   5. Specifikaciji nivelacija je dodata (skrivena) kolona sa tipom i brojem dokumenta po kome je generisana automatska nivelacija cena.
   6. Filter kolone sada može da pretražuje „prazan“ tekst, tako što se ne unese tekst za pretraživanje i klikne „U redu“. Nalazi redove sa praznim poljem na zadatoj koloni.
   7. Korekcija količina za nivelisanje nije dobro radila kod knjiženja nivelacije iz liste neknjiženih. Svi artikli su dobijali količinu poslednjeg artikla iz tabele. Greška je ispravljena.
   8. U zaglavlju nivelacije dodato je dugme „Korekcija količina“ koje se pojavljuje na knjiženim, ručnim nivelacijama. Koriguje količine i stare prodajne cene prema stanju robnih kartica. Koristi se ukoliko je izmenom starijih dokumenata od nivelacije promenjeno stanje zaliha ili stara prodajna cena za nivelisanje. Automatske nivelacije se i dalje automatski koriguju ponovnim upisom dokumenta po kom su generisane.
   9. Neke tabele nisu dobro sračunavale zbir korisnički definisanih kolona. Greška je ispravljena.
   10. Dodat je novi izveštaj „Finansijske razlike na robnim karticama“, koji prikazuje artikle kod kojih postoji razlika između salda kartice i vrednosti zaliha.
   11. Dodata je (skrivena) kolona u robnoj kartici koja prikazuje finansijske razlike na kartici ako postoje.
   12. Ispravljena je greška koja je onemogućavala brisanje robe iz glavne baze artikala. Reindeksiranje glavne baze artikala sada dodatno ažurira interni podatak o broju poslovnih objekata u kojima roba ima otvorenu karticu, koji kada je netačan takođe onemogućava brisanje robe koja sme da se briše i obrnuto – omogućava brisanje robe koja ne sme da se obriše.
   13. U formulama korisnički definisah kolona dodate su mogućnosti: korišćenje prethodne vrednosti reda svih kolona, korišćenje kolone datuma, upotreba promenljivih, više izraza razdvojenih zarezom, upotreba logičkih izraza korišćenjem znakova komparacije i logičkih operatora. Više informacija o ovome u Helpu – Opšta načela > Tabele.
  8. v0.925 (2.6.2013)
   1. Dodat je novi izveštaj – Dnevnik izvoda.
   2. Dijalozi za postavljanje filtera na kolonama su sada kontekstno osetljivi, tj. na kolonama koje sadrže podatak koji se može dobiti pretraživanjem ili izborom iz nekog dijaloga, u filteru će se pojaviti dugme za otvaranje ovog dijaloga (šifra i naziv robe, klasifikacija, šifra komitenta, konto itd.).
   3. Kod učitavanja više računa u istu povratnicu kupca, program je pucao povremeno kod brisanja stavki. Greška je ispravljena.
   4. Program je pucao u nekim dokumentima i izveštajima kada je tabela prazna i zada se komanda „Sačuvaj kao“. Greška je korigovana.
   5. Ispravljena je greška u pretraživaču pomoćne robe po nazivu. Prozor liste pronađenih artikala se nije osvežavao kad se zada novo pretraživanje.
   6. Dodat je šablon „Etiketa gondola 4 ISO“ za štampanje četiri (manjih) etiketa cena robe u jednom redu papira. Štampaju se i cene za osnovnu jedinicu mere. Za štampanje zadati minimum četiri artikla.
   7. Evidencija izdatih faktura nije mogla da se prikaže kada PC Kasa nije u sistemu i kada se ručno unetom račnu stavi oznaka da je plaćen virmanom. Greška je ispravljena.
   8. U knjigama zaduženja kupaca i dobavljača dodata je kolona grupe komitenta. Kolona je inicijalno sakrivena.
   9. Pomoćna baza artikala je dopunjena i sada sadrži više od 80.000 artikala sa bar-kodom.
   10. Urađena je revizija i dopuna sistema pomoći.
   11. Ispravljena je greška kod replikacije kada se evidentira novi artikal ili komitent, a kada postoji PC Kasa koja je direktno vezana na centralnu bazu podataka. Replikacija je pucala.
   12. U verziji za Crnu Goru unete su izmene u Evidenciji trgovine (knjige EV, EM i ETU) prema pravilniku o izmenama i dopunama ove evidencije iz aprila 2013.
   13. Ispravljena je greška u prikazu lager liste kada ima brisanih artikala.
   14. Ispravljena je greška indeksiranja po dospeću kod brisanja zaduženja kupca.
   15. Ispravljena je greška koja se je nekad javljala kod selektovanja reda interne kalkulacije, prikazivana je pogrešna roba u formi.
  9. v0.924 (29.1.2013)
   1. U cilju smanjenja suvišnih robnih promena, automatska nivelacija više ne upisuje stavke ako je njihova vrednost razlike jednaka nuli. Ponovnim upisom starih dokumenata (kalkulacija, račun, povratnica kupca) obrisaće se iz povezane auto-nivelacije redovi sa vrednošću nula.
   2. Dodata je evidencija neknjiženih nivelacija.
   3. U verziji za Crnu Goru dodata je Evidencija trgovine (knjige EV, EM i ETU).
   4. Replikacija je pucala ukoliko je bilo brisanja artikala ili komitenata. Korigovana je greška.
   5. Ispravljena je greška kod izbora objekta kod prvog pokretanja eksternog prodajnog objekta.
   6. Ispravljena je greška kod otvaranja kartice internog komitenta. Program je pucao.
  10. v0.923 (20.1.2013)
   1. Rešeni su problemi sa „mešanjem“ izgleda programa sa verzijom za 2012 razdvajanjem podešavanja u registri bazi.
   2. Dodata je komanda za reset izgleda programa na podrazumevani izgled.
   3. Rešeni su povremeni problemi kod podešavanja i brisanja preduzeća.
   4. Dodat je primer šablona "Etiketa gondola 3 ISO" za štampanje etiketa robe sa cenom za osnovnu jedinicu mere.
   5. Dodata je evidencija neknjiženih kalkulacija.
   6. Dodato je podešavanje za favorit preduzeće i poslovni objekat. Kad nema ovog podešavanja prilikom pokretanja programa biće selektovano preduzeće ili poslovni objekat koji je poslednji put bio izabran.
   7. Dodat je izbor brisanja neknjiženog dokumenta nakon njegovog knjiženja. Takođe su dodata podešavanja u vezi brisanja neknjiženih dokumenata.
   8. Ispravljena je greška kod brisanja neknjiženog naloga ukoliko je tekući nalog modifikovan, izmene su se gubile.
   9. Kod ispravki knjiženja na karticu kupca bilo je prikazivano pogrešno knjiženje. Greška je ispravljena.
   10. Ispravljena je greška u listi narudžbenica / predračuna. Prikazivan je red više sa nasumičnim podacima ili je program pucao.
   11. Ispravljena je greška kod ažuriranja zalihe robe - pakovanja su uvek pokazivala da su ažurirana.
   12. Razduženje na robnim karticama je bilo umanjeno za rabat na fakturi ili povratnici kupca što je uzrokovalo pojavu finansijskih razlika na kartici. Greška je ispravljena.
   13. Ispravljena je greška kod prikaza kartice sintetičkih konta.
   14. Promet robe po dokumentima nije umanjivao povratnice za rabat ako ga ima.
   15. Lokacije robe se nisu pravilno prikazivale u listi robe.
   16. Komande tulbara nisu pravilno radile u žurnalu izmena roba. Greška je ispravljena.
   17. Ispravljana je greška u više tabela koje nisu izračunavale korisničke formule dok se ne zada komada za sortiranje.
   18. Ispravljena je greška u više tabela koje nisu osvežavale prikaz sadržaja kod njegove promene.
  11. v0.922 (7.1.2012)
   1. Zaključni list nije registrovao promenu tipa izveštaja: sintetički / analitički zaključni list. Ispravljena je greška.
   2. Nalog za knjiženje nije prikazivao ukupne vrednosti kod dodavanja novih stavki u dokument. Korigovano je.
   3. U okviru forme povremeno pritisak na Enter na dugme „U redu“ nije radio. Greška je ispravljena.
   4. Nije bilo moguće štampanje kartice komitenta. Ispravljena je greška.
   5. Ispravljena je greška koja je onemogućavala zatvaranje prozora povezanim sa editorom šablona. Sada prozor ne može da se zatvori samo dok je editor aktivan.
   6. Izveštaj dnevnog pazara nije osvežavao sadržaj prozora kod promene datuma. Ispravljena je greška.
   7. Ispravljena je greška kod prikaza Poslovne knjige. Popravljeno je i numerisanje redova.
   8. Korigovan je zbir ukupnog PDV u knjizi pazara.
  12. v0.921 (3.1.2012)
   1. Prenos u novu godinu za preduzeće bez poslovnih objekata nije uspevao. Ispravljena je greška.
   2. Ponovni prenos iz prethodne godine duplira vrednost početnog stanja u KEPU. Greška je ispravljena. Snimanjem početnog stanja vrednost u KEPU se takođe ispravlja.
   3. Ispravljena je greška kod prikaza knjige dnevnih pazara.
   4. Rešen je problem sporosti pretraživanja robe.
   5. Ispravljene su greške u vezi kreiranja i brisanja preduzeća i poslovnih objekata.
   6. Ispravljena je greška kod pokušaja aktiviranja reda u praznoj tabeli - program je pucao.
   7. Popravljen je prikaz liste zaduženja dobavljača u okviru kalkulacije.
   8. Kod repariranja kasa računa biće pokušano da se očuvaju podaci o kasa računima koji su plaćeni preko virmana.
   9. Ispravljena je greška pogrešnog sortiranja KEPU knjige.
   10. Ispravljena je greška kod otvaranja kasa računa preko broja fiskalnog isečka.
   11. Dodato je "agresivnije" interno keširanje podataka radi ubrzanja upisa i čitanja podataka.
   12. Dijalog sa progres barom ne prelazi u "ghost" stanje kod intenzivnih operacija.
  13. v0.920 (29.12.2012)
   1. Prva verzija za poslovnu 2013 godinu. Više informacija na blogu.
  14. v0.915 (29.12.2012)
   1. Promenjen korisnički interfejs.
  15. v0.875 (24.12.2011)
   1. Prva verzija za poslovnu 2012. godinu.
  16. v0.874 (22.12.2010)
   1. Prva verzija za poslovnu 2011. godinu.
   2. Ispravljena je greška na kartici komitenata kod prekoračenja broja znakova u opisu dokumenta - višak znakova se sada odseca kod prikaza kartice.
  17. v0.873 (13.1.2010)
   1. Dodata je mogućnost da se na računu štampa tabela cassa sconto za više rokova plaćanja.
   2. Kepu knjiga je prerađena na novu tabelu (sortiranje, filtriranje, pretraživanje...)
   3. Trgovačka knjiga je uklonjena iz programa. Sva uneta knjiženja dnevnih pazara u Trgovačkoj knjizi pojaviće se u knjizi Kepu.
   4. Knjiga Kepu prikazuje vrednosti robe po dokumentima sa PDV, bez obzira da li se u poslovnom objektu prodajne cene vode sa ili bez ukalkulisanog PDV.
   5. Omogućeno je knjiženje u Kepu. U prethodnim verzijama Kepu je bila potpuno automatska, bez mogućnošću knjiženja.
   6. Dodata su podešavanja knjige Kepu kroz konfiguraciju programa.
  18. v0.872 (23.12.2009)
   1. Prva verzija za poslovnu 2010 godinu.
   2. Ispravljena je greška na štampanoj kartici komitenta - futer poslednje stranice je greškom štampan na svakoj stranici.
   3. Dodato je pretraživanje ugovornih cena u prethodnoj poslovnoj godini.
   4. Procenat razlike između zbira zaduženja i duga po kalkulaciji, kod kojeg se prikazuje upozorenje, sada je podesiv.
  19. v0.871 (29.3.2009)
   1. Izmenjen je način obračuna broja dana bez zalihe u predikciji trajanja zaliha i sada je precizniji.
   2. Kod dodavanja novog izvoda selektuje se red dodatog izvoda.
   3. Patch kojim se u bazi proširuje tabela trgovačke knjige. Sada je moguć ručni unos knjiženja u kolonu zaduženja.
   4. Ispravljena je greška kod kopiranja na clipboard na nekim karticama komitenata.
   5. Izmenjen je način ažuriranja zaliha robe. U slučaju vraćanja popisa u status neobrađen nakon izrade drugih dokumenata i njegove ponovne obrade, zaliha se ne ažurira tačno.
   6. Dodat je novi izveštaj - Robni dnevnik.
   7. Za svaki poslovni objekat je dodata mogućnost podešavanja da li će se prenosnice u robnim karticama prikazivati kao negativan ulaz ili izlaz robe.
   8. Robna kartica je prerađena na novu tabelu, tj. moguće je pretraživanje, sortiranje, filtriranje kartice, snimanje u fajl, desni klik itd.
   9. Izveštaju o prometu robe dodato je više opcija načina tretiranja prenosnica.
  20. v0.870 (27.2.2009)
   1. Dodat je izveštaj o predikciji trajanja zaliha robe. Pored pojedinačnog dodavanja artikla u listu, moguće je kopirati listu artikla iz clipboarda ili ih desnim klikom miša u dokumentu ili robnom izveštaju poslati u ovaj izveštaj.
   2. U izveštaju o prometu robe dodata je opcija da se prenosnice prikažu u koloni prodaje.
  21. v0.869 (30.1.2009)
   1. Dodata je oznaka Usluga u evidenciji robe. Omogućeno je listanje ovog podatka i filtriranje po njemu u lager listi.
   2. Patch koji proširuje ukupne vrednosti računa za vrednost usluga.
   3. Račun i profaktura posebno izračunavaju vrednost robe i usluga (štampaju se zbirno).
   4. Specifikaciji računa je dodata kolona Vrednost usluga. Specifikacija je prerađena na novu tabelu.
   5. Novim tabelama je dodat informativni balon sa zbirom selektovanih kolona. Može se isključiti iz podešavanja programa.
   6. Dodata je opcija prodaje po ugovornim cenama. Kod izrade računa cena artikla se preuzima iz prethodnih računa kupca. Ukoliko cena nije pronađena uzima se tekuća cena. Računi se pretražuju unazad do datuma ugovora s kupcem koji se unosi u evidenciji komitenta.
  22. v0.868 (21.1.2009)
   1. Dodata je mogućnost automatskog pronalaženja prve najmanje slobodne šifre robe kod evidentiranja novog artikla. Ne važi za šifre sa vodećim nulama.
   2. Ispravljena je greška koja je onemogućavala otvaranje novog komisionog dokumenta.
   3. Kartice komitenata su prerađene na novu tabelu i ispravljena je greška u vezi prikaza knjiženja sa iznosom 0,00.
   4. Ispravljena je mogućnost da knjiga KEPU bude pogrešno prikazana u slučaju brisanja stavki sa izvoda.
   5. Dodato je opciono štampanje kalkulacije sa šifrom i punim nazivom robe za grafičke štampače.
  23. v0.867 (22.12.2008)
   1. Nije bilo moguće brisanje odobrenja sa kartice dobavljača. Greška je ispravljena.
   2. Ispravljena je greška zbog koje se je kartica komitenta pogrešno kopirala na clipboard.
   3. Dodata je mogućnost štampanja prenosnice u formi otpremnice. Dostupno je iz glavnog menija.
   4. Troškovi nabavke uneti u kalkulaciji se pamte za svaki artikal i biće ponuđeni kod izrade sledeće kalkulacije.
   5. Ispravljena je greška u obračunu prometa robe u slučaju kada postoji povratnica na kartici te robe.
   6. Program je pucao kod pokušaja sortiranja prazne tabele. Greška je ispravljena.
   7. Izvršena je dorada prenosa u novu poslovnu godinu shodno novinama dodatim u 2008-oj godini. Ispravljena je greška zbog koje su kreirani fajlovi za nepostojeći objekat br. 0.
  24. v0.866 (21.9.2008)
   1. Dodate su uslužne delatnosti.
   2. Dodat je šablon računa za usluge.
   3. Kod objekata kod kojih se promet vodi preko registar kase, a PC kasa nije u sistemu, dodata je automatska knjiga izdatih faktura za virmansko plaćanje na osnovu ručno kreiranih računa.
  25. v0.865 (19.9.2008)
   1. Dodate su evidencije i izveštaji za komisionu prodaju robe.
  26. v0.864 (29.7.2008)
   1. Ispravljena je greška u IOS-u kada se traži izvod otvorenog salda za pojedinačnog komitenta. Greška je postojala samo u verziji za više preduzeća.
   2. Ispravljena je greška u specifikaciji zbirnih računa - zaduženja kupaca generisana specifikacijom nisu se pojavljivala u replikaciji za udaljene objekte.
   3. Ispravljena je greška u specifikaciji zbirnih računa - nakon prvog upisa specifikacija nije mogla ponovo da se sačuva bez njenog prethodnog zatvaranja.
   4. Ispravljena je greška u kalkulaciji - dugmad za otvaranje automatske nivelacije i automatske prenosnice bila su razmenjena.
   5. Svi izveštaji koji su urađeni u vidu nove tabele (mogućnost sortiranja, filtriranja, izbora kolona) mogu se sačuvati u fajl u nekoliko ponuđenih opštih formata - txt, csv, dbf.
   6. Dodata je podrška za fiskalnu kasu Galeb M55. Lager lista robe, žurnal izmena artikla i drugi robni izveštaji mogu se sačuvati u fajl u formatu koji je kompatibilan sa programom ECR Tool v2.0.1.
  27. v0.863 (24.7.2008)
   1. Rešen je problem sa štampanjem dokumenata do zadate stranice.
   2. Dodata je nova vrsta dokumenta - zbirni kasa račun.
   3. Rešen je problem sa curenjem memorije u tabelama.
   4. Reindeksiranje podataka je optimizovano i ubrzano. U slučaju kada se baza nalazi na serveru, tj. kada se reindeksiranje vrši kroz mrežu, ubrzanje je višestruko.
   5. Ažuriranje zaliha robe je optimizovano i ubrzano. U slučaju kada se baza nalazi na serveru, tj. kada se ažuriranje vrši kroz mrežu, ubrzanje je višestruko.
   6. Sva održavanja baze podataka, ukoliko u sistemu postoje PC kase, prethodno automatski suspenduju komunikaciju kase sa bazom, a po završetku je ponovo odobravaju, čime se isključuje potreba da se ovo radi manuelno.
   7. Dodat je novi izveštaj - žurnal izmena robe. Pogodan je za brzo pronalaženje artikala kojima je promenjena cena u zadatom periodu da bi se štampala njihova etiketa.
   8. Nalog za knjiženje je prerađen na novu tabelu.
   9. Dodat je novi izveštaj - žurnal izmena dokumenata.
   10. Dodata je mogućnost da se iz kontekstnog menija (desni klik) selektovane stavke robe iz dokumenta, lager liste, žurnala direktno pošalju u listu za štampanje etiketa ili izveštaj o prometu robe, umesto da se koristi clipboard.
   11. Rešen je problem sa iskakanjem teksta iz prozora žurnala izvršenih opravki u okviru održavanja baze podataka kada je broj opravki veliki.
   12. Dodata je mogućnost da se sadržaj prozora održavanja baze podataka kopira u clipboard (desni klik) i da se sačuva u tekstualni fajl.
   13. Otklonjena je greška zbog koje su se kreirali fajlovi prenosnica nepostojećeg objekta br. 0. Ova greška se je javljala samo u slučaju kada je odobren interni ulaz bez definisanog objekta iz koga se vrši prenos robe.
   14. Dodata je mogućnost da se iz kalkulacije otvori automatska prenosnica iz drugog poslovnog objekta.
   15. Podacima komitenta dodato je novo polje - grupa. Lista komitenata sada omogućava da se izlistaju komitenti koji pripadaju istoj grupi. Nazive grupa definiše korisnik.
   16. Dijalogu za pretraživanje komitenata dodata je mogućnost filtriranja po tipu komitenta i kojoj grupi pripada, kao i koja će baza biti pretražena.
   17. Zadacima udaljenoj bazi podataka, koji se zadaju putem replikacije, dodato je održavanje udaljene baze komitenata.
   18. Dodat je toolbar za pomeranje stavki u okviru dokumenta.
   19. Lista komitenata je prerađena na novu tabelu i dodate su nove kolone (podrazumevano nisu prikazane).
   20. Dodata je nova vrsta dokumenata - specifikacija zbirnih kasa računa. Omogućava da se kreiraju zbirni kasa računi za grupu potrošača i da se ispostavi kao jedinstveni račun za celu grupu.
   21. Pomoćnoj bazi artikala dodato je oko 9.000 artikala, tako da sada sadrži više od 54.000 bar-kodova.
  28. v0.862 (22.6.2008)
   1. Specifikaciji kasa računa dodata je mogućnost razdvajanja računa i uplata na potrošačke kartice kupaca.
   2. Kod uplate na potrošačku karticu na kasi greškom je uvećavan broj isečka u bazi. Izdata je PC Kasa v1.16
   3. Ispravljena je greška kod zaokruživanja automatske cene pakovanja robe.
   4. Patch koji kopira registry setovanja programa iz HKEY_LOCAL_MACHINE u HKEY_CURRENT_USER.
  29. v0.861 (17.6.2008)
   1. Novim tabelama je dodata mogućnost nalaženja svih pojavljivanja traženog podatka kao i dodatne mogućnosti označavanja stavki (meni Uređivanje).
   2. Kasa izveštaj - dnevni pazar je prerađen na novu tabelu.
   3. Kasa izveštaj - izdate fakture je prerađen na novu tabelu.
   4. Specifikacija kasa računa je prerađena na novu tabelu. Dodate su nove kolone.
   5. Evidencija pazara je prerađena na novu tabelu. Dodate su nove kolone.
   6. Repariranje kasa računa je iz KDC-a prebačeno u Dolap. Izdata je nova verzija PC Kase v1.15
   7. KDC-u je dodata mogućnost kopiranja svih kupaca u bazu kase iz baze Dolapa.
   8. Replikacija podataka je ubrzana.
   9. Dodata je mogućnost da se kroz replikaciju radi održavanje baze udaljene prodaje.
   10. Ispravljena je greška na kartici dobavljača - nije se prikazivao broj dokumenta kod ručno knjiženih računa.
   11. Dodata je specifikacija otpisa.
  30. v0.860 (17.5.2008)
   1. Dodato je ažuriranje kartica tekućih računa.
   2. Specifikacija kalkulacija je prerađena na novu tabelu i dodata je mogućnost filtriranja internog i eksternog prijema robe.
   3. Dodata je mogućnost podešavanja načina zaokruživanja cena, iznosa i količina.
   4. Ispravljena je greška u izveštaju o prometu robe - zbirne vrednosti u nekim slučajevima nisu bile tačne.
   5. Specifikacija povratnica dobavljaču je prerađena na novu tabelu.
   6. Dodato je pretraživanje u okviru novih tabela.
   7. Dodata je mogućnost prikaza rešetke u okviru tabela. Podešava se posebno svaki računar.
   8. Trgovačka knjiga je prerađena na novu tabelu.
   9. Na štampanoj trgovačkoj knjizi dodat je na svakom listu red donos.
  31. v0.859 (9.2.2008)
   1. Dodat je prenos šablona u novu godinu.
   2. Dodata ja nabavna cena robe u početnom stanju kod automatskog prenosa u novu godinu.
   3. Ispravljena je greška kod ponovnog prenosa salda komitenata iz prethodne poslovne godine.
   4. Ispravljena je greška kod brisanja popisnog lista. Roba sa tog lista se je i dalje pojavljivala kao popisana.
   5. Izmenjen je rad popisa. Samo poslednji popisni list se briše u potpunosti. Ostali listovi se zadržavaju kao prazni.
   6. Dodato je reindeksiranje evidencije dnevnih pazara.
   7. Ispravljena je greška kod ažuriranja salda komitenata u vezi povratnica i više poslovnih objekata.
   8. Reorganizovan je način otvaranja dokumenata čime je značajno smanjeno zauzeće sistemskih resursa zbog čega nije bilo moguće istovremeno startovanje više instanci programa.
   9. Ispravljena je greška kod prve replikacije u verziji za više preduzeća.
   10. Dodat je izvod otvorenog salda.
   11. Ispravljena je greška u izveštaju o prometu robe. Promet nije bio tačan ako ima automatskih nivelacija.
   12. Hronološki poslednji dokument koji je formirao cenu artikla će kod ispravke cene korigovati i cenu na samom artiklu. Ranije to nije bio slučaj, tj. samo je novi dokument korigovao cenu artikla.
   13. U vezi sa prethodnim, dodata je kolona u kojoj se nakon upisa dokumenta stavlja oznaka da li je cena artikla promenjena ili ne.
   14. Otkrivena je i ispravljena greška zbog koje tabele nisu oslobađale zauzetu memoriju (curenje memorije).
   15. Nivelacija je prerađena na novu tabelu i dodata je kolona sa informacijom da li je korigovana cena artikla.
   16. Ispravljena je greška zbog koje automatska nivelacija po kasa računu menjala cenu artikla. Izdata je nova verzija kase.
   17. Omogućena je izrada interne prijemnice i prenosnice i u slučaju da nisu definisani objekti, tj. interni dobavljač i kupac. Potrebno je odobriti kroz podešavanja programa.
   18. Izveštaj o prometu robe je prerađen na novu tabelu.