Istorija izmena u programu PC Kasa

 1. v2.000 build 037 (26.12.2022)
  1. Ispravljena je greška u proceduri za otvaranje nove poslovne godine.
 2. v2.000 build 036 (02.11.2022)
  1. Ispravljeno je pogrešno prevođenje UTC vremena na lokalno vreme.
 3. v2.000 build 035 (03.07.2022)
  1. U naslovu finansijskih izveštaja sa kase dodat je naziv poslovnog objekta.
  2. Kod naplete nedostajuća sredstva se sada sračunavaju na gotovinu samo ako je u Dolapu podešeno automatsko popunjavanje gotovine.
 4. v2.000 build 034 (21.05.2022)
  1. Kod plaćanja preko virmana kod nekih iznosa kasa je javljala da je on veći od iznosa računa. Greška je ispravljana.
 5. v2.000 build 033 (15.05.2022)
  1. Korigovane šifre ID-ija kupca i opcionih polja kupca u skladu sa izmenjenim pravilnikom.
  2. Finansijski izveštaji nisu štampani na latinici iako je program bio tako podešen.
  3. Finansijskim izveštajima kase su promenjeni naslovi kako bi se razlikovali.
  4. Kod oba repariranja kasa računa iz kase u Dolap i obrnuto, ukoliko dođe do promene ukupnog broja računa, koriguje se informacije o poslednjem replikovanom i poslednjem fiskalizovanom računu.
 6. v2.000 build 032 (12.05.2022)
  1. Zbog problema u komunikaciji sa nekim LPFR-ima, brojevi se više ne formatiraju kao string.
  2. Dijalog podešavanja programa se u situaciji kada ima greška u konfiguraciji nije odazivao na očekivan način i zatvarao je program kod otkazivanja i kada je konfiguracija ispravna.
 7. v2.000 build 031 (09.05.2022)
  1. Ispravljena je greška uneta u prethodnoj verziji koja je onemogućavala unos popusta na račun.
  2. LPFR-u se šalje PIN pre slanja svakog računa s ciljem bolje obrade greške i automatskog prelaska na VPFR.
 8. v2.000 build 030 (07.05.2022)
  1. Poboljšana je detekcija i obrada grešaka nastalih usled problema u komunikaciji preko interneta.
  2. Kod štampanja preseka stanja pazara štampani su datum i vreme unosa depozita umesto datuma i vremena štampanja preseka. Greška je ispravljena.
  3. Kasa šalje račune na fiskalizaciju u skladu sa mapom plaćanja koja je dodata u Dolap u okviru podešavanja kase.
 9. v2.000 build 029 (05.05.2022)
  1. Korigovano je vreme izdavanja kasa računa u Dolapu.
  2. Dodata opcija štampanja fiskalnog računa latiničnim pismom.
 10. v2.000 build 028 (03.05.2022)
  1. Unapređen je automatski izbor najpogodnijeg fonta za štampanje računa.
  2. Dodata je opcija kraja dana (Z) bez štampanja izveštaja. Sprečeno je štampanje praznog finansijskog izveštaja.
  3. Nije bila moguća promena familije fontova u podešavanjima štampača.
  4. Promenjen folder u koji se kopiraju računi za reparaciju.
  5. Ispravljene greške kod prijema komandi sa programabilne POS tastature.
 11. v2.000 build 027 (02.05.2022)
  1. Greškom je onemogućena komanda zadržavanja računa. Greška je otklonjena.
  2. Račun čija fiskalizacija ne prolazi, nakon brisanja je ostajao u bazi. Ispravljena je greška.
 12. v2.000 (27.04.2022)
  1. Početna verzija PC Kasa u skladu sa novom fiskalizacijom.